Clip vui của thực tập sinh Anduong Global

Nhằm tạo 1 sân chơi vui vẻ hoà đồng , Anduongglobal thường tổ chức các cuộc vui giải trí cho anh em thực tập sinh đang học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.